0286 210 01 07 info@caro.org.tr

Çanakkale Savaş Alanları ve Gelibolu Tarihi Alanı Uzmanlık Eğitimi

Çanakkale Savaş Alanları ve Gelibolu Tarihi Alanı Uzmanlık Eğitimi

 

Değerli meslektaşlarımız,

16 Mart – 5 Nisan 2022 tarihleri arasında Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Enstitüsü (AÇASAM) işbirliği ile ‘uzaktan eğitim modeli destekliÇanakkale Savaş Alanları ve Gelibolu Tarihi Alanı Uzmanlık Eğitimi düzenlenecektir.

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından Çanakkale Savaş Alanları ve Gelibolu Tarihi Alanı Uzmanlık Sertifikası verilerek siciline işlenecektir.

 

 

Birinci Dünya Savaşına Giriş [1 saat]  (uzaktan eğitim)

Tarih: 16 Mart 2022  Saat: 19:00

İlkin Başar Özal

 

Çanakkale Boğazı’nı Savunma Sisteminin Evrimi (1853-1915) [1 saat] (uzaktan eğitim)  

Tarih: 17 Mart 2022  Saat: 19:00

Prof. Dr. Mesut Uyar

 

Çanakkale Muharebelerinde İtilaf Devletleri Birlikleri [1 saat] (uzaktan eğitim)

Tarih: 17 Mart 2022  Saat: 20:30

Prof. Dr. Mesut Uyar

 

Çanakkale Deniz Savaşları [3 saat]  (uzaktan eğitim)

Tarih: 18 Mart 2022  Saat: 19-00  

Dr. Evren Mercan

 

Çanakkale Kara Muharebeleri [6 saat]  (uzaktan eğitim)

Tarih: 21 - 22 Mart 2022  Saat: 19:00

Em. Tuğ. Gen. Mustafa Kemal Tutkun

 

Çanakkale Cephesi’nde Hava Harekâtı [2 saat]  (uzaktan eğitim)

Tarih: 23 Mart 2022  Saat: 19:00

Dr. Emin Kurt

 

Çanakkale Cephesi’nde İkmal Faaliyetleri [2 saat]  (uzaktan eğitim)  

Tarih: 24 Mart 2022  Saat: 19:00

Dr. Öğr. Üyesi Barış Borlat

 

Çanakkale Cephesi’nde Sağlık Hizmetleri [2 saat]  (uzaktan eğitim)

Tarih: 25 Mart 2022  Saat: 19:00

Dr. Öğr. Üyesi Barış Borlat

 

Çanakkale Cephesi’nde Psikolojik harekât ve Propaganda [2 saat]  (uzaktan eğitim)

Tarih: 28 Mart 2022 Saat: 19:00

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen

 

Çanakkale Muharebelerinin Sosyal Hayata Yansımaları [1 saat]  (uzaktan eğitim)   

Tarih: 29 Mart 2022  Saat: 19:00

Öğr. Gör. İsmail Sabah

 

Gelibolu Yarımadasında İz Bırakanlar (yeni tespit edilen şehit kabirleri ve tur güzergâhındaki yapılar) [1 saat]  (uzaktan eğitim)    

Tarih: 29 Mart 2022 Saat: 20:30

Öğr. Gör. İsmail Sabah

 

Çanakkale Muharebelerinin Sonuçları [1 saat]  (uzaktan eğitim)   

Tarih: 30 Mart 2022  Saat: 19:00

Prof. Dr. Burhan Sayılır

 

Çanakkale Muharebe Alanında Anıtlar ve Şehitlikler [2 saat]  (uzaktan eğitim)  

Tarih: 30 Mart 2022  Saat: 20:30

Prof. Dr. Burhan Sayılır

 

Çanakkale Savaşlarının Şehit Subayları  [2 saat]  (uzaktan eğitim)  

Prof. Dr. Burhan Sayılır

 

Çanakkale Savaş Alanları ve Gelibolu Tarihi Alanı Saha Gezileri

4 – 5 Nisan 2022

 

Sertifika Sınav Tarihi ve Yeri: 5 Nisan 2022 - Çanakkale Kolin Hotel

 

 

Eğitim Kitabı dahil Katılım Ücreti: 1000 TL

 

  • Çanakkale’de gerçekleşecek saha gezilerinde konaklama katılımcılara aittir.
  • Eğitimin teorik bölümü online (uzaktan eğitim) modeli ile gerçekleşecek olup dersleri kaçıranlar için ders tekrarı imkanı verilecektir.
  • Eğitimi destekleyecek yazılı ders materyalleri Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) tarafından sağlanacaktır.
  • Eğitimin fikri mülkiyet hakları Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) ya aittir.

 

Kayıt İşlemleri:

Hesap Bilgileri: Ziraat Bankası

ÇANAKKALE REHBERLER ODASI

TR 2700 0100 0813 6399 2949 5006

 

  1. Katılım ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
  2. Çalışma Kartı veya Ruhsatname örneği

          info@caro.org.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

Başvurunuza onay mesajı tarafımızca gönderilecektir.

 

  • Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) programda değişiklik hakkını saklı tutar.

 

 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine arz ederiz.

 

 

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO)  

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI