0286 210 01 07 info@caro.org.tr

EDREMİT KÖRFEZİ TURİZM DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON TOPLANTISI

EDREMİT KÖRFEZİ TURİZM DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON TOPLANTISI

EDREMİT KÖRFEZİ TURİZM PLATFORMU PAYDAŞLARINCA HAZIRLANAN KISA/UZUN VADELİ HEDEFLER KOORDİNASYON TOPLANTISINDA OKUNARAK KABUL EDILDI
 
 KISA VADEDE HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKEN KONULAR:
 
Edremit Körfezi Turizm Platformu olarak sosyal medya, TV programları, ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın sağlanması,
Hava limanı, deniz ulaşımı ve karayolu güzergahlarının bölgesel reklam açısından billboard ve tanıtıcı tabelalarla donatılarak, kişilerde merak algısının yaratılması, 
Antandros kazı alanı, eski havran evleri, Havran kent müzesi, Baçem gibi önemli turistik noktalarda tur otobüslerinin durabileceği ve turistlerin minimum ihtiyaçlarının (tuvalet ve büfe) karşılanabileceği altyapının bir an önce oluşturulması.
Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde kent kimliğini vurgulayan ve gösteren “Tarihi Kent Turları” nın planlanması,
Turistik Kent Haritalarının hazırlanması,
Edremit Körfezi’nde destinasyonlar arasında ring turlarının (Hop On Hop Off ve/veya traktör trenlerin kullanılması) düzenlenmesi,
Bölgedeki Antik Kent kazı çalışmalarının yoğunlaştırılması (Adramytteion ve Antandros) ve diğer antik kent kazı çalışmalarının (Astyra) başlatılması, 
Bölgedeki turizm bürolarının görünürlüğünün/etkinliğinin artırılması ve kıyılarda turizm bilgilendirme merkezlerinin kurulması,
Yiyecek-içecek işletmelerinde menülerin ve fiyatların açıkça ilan edilmesi, yöresel ve antik yemeklerin menülerde sunumunun gerçekleştirilmesi ve işletmelerde hijyen denetiminin ilgili kuruluşlarca yapılması,
Yerel halka ve işletmelere, turizme yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılması,
Deniz kirliliğinin önüne geçilmesi için arıtma tesisi bulunan büyük sitelerin denetiminin artırılarak kontrol altına alınması,
Edremit Körfezi’ndeki karayolları üzerinde bulunan denetimsiz satış noktalarının iyileştirilmesi, denetlenmesi veya kaldırılması ve görüntü kirliliğinin giderilmesi,
Bölgede etkinlik turizminin (festival, kongre ve toplantı, spor organizasyonları) nitelikli olarak çoğaltılması,
Sahillerin temiz tutulması konusunda farkındalık çalışmalarının yapılması.
 
 
 UZUN VADEDE HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKEN KONULAR:
 
Edremit Körfezi’nde Cam Seyir Teraslarının hayata geçirilmesi,
Aeneas Rotası ve Adramytteion Arkeopark projelerinin hayata geçirilmesi, Ören/Bergaz Tepe’nin kamulaştırılması.
Bölgenin tanıtımı için profesyonel turist rehberi istihdamının sağlanması,
Kültür Rotalarının oluşturulması (Antik Kent ve Antik Yol Rotaları, Tarihi Kent Rotaları, Sanat Rotaları, Köy Rotaları (Ekolojik pazarlar ve Ekolojik ürünler için satış noktaları), Doğa Rotaları (Trekking, Hiking, Bisiklet, Dağ Bisikletçiliği, Yaylada Konaklama/Kamping, Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji), Mağaracılık, Atlı Gezinti, Doğa Fotoğrafçılığı vb.), Tabiat Anıtları Rotası (Anıt Kaya, Şelale, Endemik Bitki Türleri, Anıtsal Ağaçlar) ve Manzara Rotaları,
Bölgede sağlık turizmi (termal turizm ve geriatri turizmi) /sağlıklı yaşam turizmi (sportif etkinlikler: yelken, sörf, dalış, yüzme, bisiklet vb.) için çalışmaların yapılması,
Edremit Körfezi’nde “Uluslararası Zeytinyağı Tadım Günleri ve Sıcak Ot Festivali”nin düzenlenmesi,
“Edremit Körfezi Sürekli Eğitim ve İstihdam Merkezi”nin kurulması ve bölgede eğitimli/nitelikli işgücünün artırılması,
Nitelikli turizm tesisi sayısının arttırılması,
Edremit Körfezi Tanıtım Portalı’nın oluşturulması,
Edremit Körfezi’ndeki somut ve somut olmayan kültürel miras envanterinin çıkarılması,
Edremit Körfezi’ndeki tüm ilçelerin antik kaynaklar, edebi eserler ve söylenceler eşliğinde turistik imgelerinin oluşturulması,
Edremit Körfezinde sakin şehir (Cittaslow/Slow City) olarak Havran ilçesi, Edremit/Güre, Burhaniye/Ören, Ayvalık/Cunda ve Küçükköy’ün planlanması,
Edremit Körfezindeki tarım arazilerinin tarım turizmi kapsamında değerlendirilmesi, eko, yeşil, çiftlik, yayla, api turizm türleri kırsal turizmi adı altında bütüncül olarak yapılmalı ve gönüllü turizm ile birlikte yürütülmesi,
Edremit Körfezi için “Aeneas Yılı” ilan edilmesi için lobi faaliyetlerinin düzenlenmesi
Akıllı destinasyon olarak Edremit Körfezi’nin tasarlanması ve marka haline getirilmesi,
Edremit Körfezi’ne özgü ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınması için çalışmaların yapılması
Antandros ve Kazdağı’nın UNESCO listesine alınması için çalışma yapılması,
Edremit Körfezi’nde karayolu ulaşımında hafif raylı ulaşım sisteminin oluşturulması,
Edremit Körfezi’nde “Kazdağı Riviera’sı” oluşturularak tescili ve ilanının yapılması,
Bölgedeki ikincil konut yapımının arttırılmaması, mevcut olan ikincil konutların yenilenmesi,
Fabrika atıklarının çevreye verdiği zararın minimize edilmesi,
Yüksek sezonda yaşanan alt yapı sorunlarının giderilmesi,
Mimari mirası oluşturan tarihi yapılar, yapısal, konumsal, ekonomik ve çevresel yenilenme aşamalarından geçirilerek koruma-kullanılma ilkesi doğrultusunda yaşatılmasının sağlanması,
Türkiye’nin ilk turizm müzesinin Edremit Körfezi’ne kazandırılması (“BUBYO Turizm Müzesi”)
Bölge ile ilgili TV Dizi, belgesel ve sinema film çekimlerinin arttırılması,
**  Bölgeye Cittaslow Sakin Şehir projeleri ve Avrupa Bisiklet Ağları Eurovelo' nun bölgeye kazandırılması
 
 

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI