0286 210 01 07 info@caro.org.tr

ÇARO Aeneas Deniz Kültür Rotası projesi çalışmalarına katıldı

Etkinlikler

Troya ile özdeşleşen Aeneas Deniz Kültür Rotası projesinin yerel otoritesi olarak önderlik yapan Türkiye’deki iki temsilci olarak Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası ve Edremit Belediyesi, Virgilius’un anlattığı Truva kahramanı Aeneas'ın yolculuğunda bulunan liman şehirlerini bir araya getirmek için uzun zamandır çaba sarf etmektedir. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen “Aeneas Rotası Çalıştayı” ile başlatılan ve sonradan 2018 Ekim ayında uluslararası ikinci bir toplantı organize ederek bir araya getirilen İtalyan Kültür Bakanlığı ve rotada bulunan iki İtalyan Belediyesinin desteği ile bu projeyi Avrupa Konseyi’nin tescilli ilk Deniz Kültür Rotaları adaylığının resmi hale getirmek için çok somut adımları ile ilerlemektedir. Bundan sonraki süreçte Edremit Belediye beraber çalıştaylarda ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz.
Bu kapsamda Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü (Lüksemburg) tarafından istenen resmi başvuru prosedürlerine uygun ve projenin ilk destekleyicileri olan Edremit Belediyesi ve Lavinium Vakfı’nın öncülüğünde, Roma’da kurulan Uluslararası Aeneas Rotası Derneği, İtalyan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Roma'nın Büyük Şehir bölgesi “Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müdürlüğü” ile işbirliği içinde, Viterbo ve Güney Etruria ili, Lavinium Arkeolojik sit alanı bölgesinin ve Aeneas Mezarın korunmasından ve geliştirilmesinden sorumlu olan diğer İtalyan kültürel kurumlarla birlikte, 12-13 Nisan 2019’da Roma’da “Aeneas Kültür Rotasının Uluslararası Toplantısı” düzenlenmiştir. 
Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası olarak Aeneas Deniz Kültür Rotası’nda hayat bulacak kruvaziyer ve yat turizmi ile Troya, Assos ve Antandros’a gelecek ziyaretçi sayısının katlanarak artmasını öngörüyoruz. Avrupa Konseyi Kültür Rotalarının yeni ve alternatif destinasyonları teşvik edebilecek yeni bir turizm ürünü olmakla birlikte, bölgesel tanıtım kavramına ilişkin yeni bir alternatif turizm ve kültürel keşif yolunu temsil ederek ülkelerin bölgesel ekonomisini olumlu yönde etkilemektedir. Bu bağlamda, rotaların planlama çalışmaları sürecinde ve daha sonra yerel düzeyde çeşitli faaliyetlerle projeyi kendi bölgelerinde benimsemek konusunda, Avrupa Konseyi yerel yönetimlere birincil bir rol tanımaktadır.
Romalı şair Vergilius Aeneis adlı destanda kaleme aldığı Truvalı kahramanı Aeneas efsanesini Akdeniz toplumları arasında bilinen en önemli somut olmayan ortak kültür mirasıdır. Bu nedenle her Akdeniz ülkesinin oldukça sahiplendiği Aeneas’ın figürü Avrupa medeniyetini, prensiplerini ve değerlerini sembolize eden bir efsanedir. 
Bu kapsamda Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitü Direktörü Stefano Dominioni, Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet’in katılımıyla 4 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Kültür Rota Adayları Değerlendirme Toplantısına Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar davet edilmiştir. Bölge turizminin gelişmesi açısından önemli olan projemizin sunumunu Avrupa Konseyi’nin tescilli kültür rotaları karar mercileri ile paylaşılmıştır. Proje Akdeniz'deki ilk ve tek arkeolojik kültür rotası olmasıyla da dikkat çekmektedir. Projede istenilen noktaya gelinmesiyle birlikte bölgemizin Avrupa’da tanınırlığı ve turistik potansiyeli de artacaktır.
Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası olarak Aeneas Deniz Kültür Rotası kapsamında Edremit Belediyesi ile ilerleyen haftalarda projeye katılmak üzere güzergâhımızda bulunan Arnavutluk ve Yunanistan’dan belediye temsilcileri Edremit’e davet edilecektir. 2018 yılında proje ortaklarımız İtalyan belediyeler arasında oluşturduğumuz  “Aeneas Kültür Rotası Belediyeler Arası İşbirliği Protokolü’ne yeni proje ortaklarımızı dâhil ederek imza töreni gerçekleştirilecektir. 

Proje ortaklarımız ve paydaşları: T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, İtalyan Kültür Bakanlığı MIBAC, Colosseum Arkeolojik Parkı, Lazio bölgesi, Pozzuoli Belediyesi, Castro Belediyesi, Gaeta Belediyesi, Napoli Belediyesi

 

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI