0286 210 01 07 info@caro.org.tr

Yönetim Kurulu

Ü.Cihan MÜŞTERİOĞLU

Başkan

Ercan YAVUZ

Başkan Yardımcısı

Çağrı TOK

Koordinatör

Gizem YILLAR ADALI

Yayın ve Sosyal Medya

Seyhan AKSOY

Arşiv ve Kayıt İşleri

Alper BÜLENT

Üye İlişkileri ve Sayman

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI