0286 210 01 07 info@caro.org.tr

Hakkımızda

MALİ TABLO

2019 yılı gelirleri                      : 130.878.07 tl

2019 yılı vadeli hesap gelirleri : 6.715.16 tl

2019 yılı giderleri                     : 113.051.39 tl

2019 yılı vadeli hesap stopajı  :      840.34 tl

2019 yılı faaliyet karı                : 23.701.50 tl

 

2020 yılı gelirleri                       : 101.367.00 tl

2020 yılı vadeli hesap gelirleri  : 1.226.88 tl

2020 yılı giderleri                      : 90.246.40 tl

2020 yılı vadeli hesap stopajı   :    168.82 tl

2020 yılı faaliyet karı                  : 12.178.66 tl

 

 

2021 yılı gelirleri                      : 51.317.50 tl

2021 yılı vadeli hesap gelirleri : 3.163.43 tl

Birikmiş aidat alacakları           : 36.525.00 tl

2021 yılı giderleri                     : 91.582.04 tl

2021 yılı vadeli hesap stopajı  : 306.42 tl

2021 yılı faaliyet zararı   :        882.53 tl

 

2021 yılında meslektaşlarımızdan aidat ve çalışma kartı ücreti payı alınmaması sebebiyle

132.300.00 tl gelirden vazgeçilmiştir.

 

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI