0286 210 01 07 info@caro.org.tr

ÇARO Başkanı Cihan Müşterioğlu ÇOMÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine sunum gerçekleştirdi

Etkinlikler

ÇARO Başkanı Ü. Cihan MÜŞTERİOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileriyle, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Lütfi ATAY'ın dersinde bir araya geldi.

Derste, Başkan Müşterioğlu tarafından "Turist Rehberliği Mesleğinde Örgütlenme" konulu bir sunum yapılarak, meslek birliğimiz olan Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve Birliğe bağlı 13 meslek odasının işleyiş, görev ve yetkileri hakkında bilgi verildi.

 

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI