0286 210 01 07 info@caro.org.tr

ÇARO EUROVELO Avrupa bisiklet rotaları için Kalkınma Ajansları ile bir araya geldi

Haberler

ENVERÇEVKO
EuroVelo Ulusal Koordinatörlüğü
EUROVELO BİLGİLENDİRME SEMİNERİ – MUĞLA
Tarih : 22.02.2019

Katılımcılar:

Utku ÇİL – Zafer KA,
Mehmet SERT – GEKA, Mehmet Yasin KARTAL – GEKA,
Tuba TOL – İZKA,Müge UYAR – İZKA, 
Serpil ZORLU – GMKA,
Osman KALECİK – BAKKA, Mustafa ARTAR – BAKKA +Bartın Üniversitesi,
Aslı KAYA – MSKÜ NWM Koordinatörü,
Alper AVŞAR – GEKA Aydın Ofis,
Murat DOĞAN – MuğlaBŞB Ulaşım D.Bşk.,
Cihan MÜŞTERİOĞLU – Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası, 
Feridun EKMEKCİ –ENVERÇEVKO EuroVelo Koordinatörlüğü,
Adnan ÇANGİR – ENVERÇEVKO EuroVelo Koordinatörlüğü,
NedimÖZDEMİR – ENVERÇEVKO EuroVelo Koordinatörlüğü

22 Şubat 2018

EuroVelo – European Cycle Route Network - Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Bilgilendirme Semineri kapsamında ağa komşu ülkelerle ilişkili şehirleri kapsayan Kalkınma Ajansları 7 ajans olmak üzere Muğla’ya davet edilmiştir. EuroVelo 8 Akdeniz Rotası başvurusu son aşamaya gelen İzmir BŞB, potansiyel bisikletli Turizm potansiyeli olan Marmaris Belediyesi ve Muğla BŞB Bisikletli Turizm potansiyeli olan kurumlar davet edilmiştir. Toplam 16 kişi katılım sağlamıştır.
Katılımcılarla kısa tanışma ile seminer başlamıştır. Bisikletli Turizm ve Bisikletli ulaşım konularında görüş alışverişi sağlamak üzere “Bisiklet Şehirleri Yaratmak” sunumu ile Avrupa şehirleri örnekleri, başarı hikayeleri
hakkında kısa sunum yapılmıştır.

EuroVelo Nedir, Neden bisikletli ulaşım ve bisikletli Turizm, ekonomik boyutu nedir, Nasıl yönetilir, Nasıl Başvurulur, 2019 yeni dönem niyet beyanı ve başvuru takvimi, başvuru ücreti, EuroVelo kriterleri, ülkemizde mevcut durum ve EV8 İzmir uzantı bağlantısı süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yerel düzeyde bisiklet poltikaları eylem planı – BYPAD önemi, tanıtım ve pazarlama için uluslararası kampanyaların NWM, Avrupa Hareket Haftası vb önemi vurgulandı.

Bilgilendirme semineri sonucunda görüş alışverişi için soru&cevap ile devam edildi. Bisikletli ulaşım, bisikletli Turizm, Bölgesel tanıtım, bölgesel çalışma ekipleri için öneriler görüşüldü.

Yerel – bölgesel – Ulsual bisikletli ulaşım ve bisikletli turizm rota çalışmalarının yapılmış yada planlanmış olmasının önem ve sonrasında ağ katılımının önemi vurgulanmıştır.

www.Eurovelo.com web sitesindeki bisikletli turizm rotaları ilk 5 sırayı EuroVelo 6, EuroVelo 1, EuroVelo 3,
EuroVelo 8, EuroVelo 7 rotaları oluşturmaktadır. Fransa, İngiltere, Amerika, Almanya, Belçika ülkeleri en çok ziyaret yapan ilk 5 ülke olmuşlardır.
EuroVelo siteleri (org ve com adresleri) 2018 yılı web ziyaret istatistikleri 5,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.

(2017 yılı, 4,1 milyondur)
Kalkınma Ajansları ve Belediye katılımcıları yeni proje dönemlerde öngörebilecekleri çalışmalar için üst
yönetimlere bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak üzere seminer sonlandırıldı.

ENVERÇEVKO
EuroVelo Ulusal Koordinatörlüğü

ÖNERİLER :
- Bisiklet Politikaları Eylem Planı (BYPAD) ile yerel düzeyde çalışmalar,
- Bisikletli Turizm kapsamında rota geliştirilmesi ve Uluslararası pazarlaması konularında www.eurovelo.com/ouroffers seçeneğinin değerlendirilmesi,
- Rota uzantısı potansiyeli için Edirne – Kırklareli den geçen EV13 ICT rotası Karadeniz uzantısı önem arz etmektedir. Bölge katılımcıları tarafından komşu şehirler, ilgili paydaşlar, EuroVelo Koordinatörlüğü vb katılımı ile konsorsiyum olarak çalışmaların sürdürülmesine,
- EV13 ICT özelinde komşu il ve ilgili ilçe yetkilileri, devlet kurumları, yerel yönetimler, STK lar,Üniversite temsilcileri, çevre – turizm – bisiklet – doğa sporları vb STK ların yetkili temsilcileri ile bölgesel toplatı organizasyonu sağlanması, (2 gün olabilir). ENVERÇEVKO Ulusal EuroVelo
Koordinatörlüğü olarak bu çalıştay/seminer/konferans için yabancı konuk daveti kaynaklar ölçüsünde desteklenecektir.
- Bir önceki maddede belirtilen toplantının Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ olarak sağlanması,
- İzmir BŞB EV8 Akdeniz rotası uzantısı için komşu il/ilçelerde rota geliştirme, cazibe merkezi
oluşturma, bisikletli ihtiyaçlarını destekleyici pilot uygulamaların (servis noktaları, CFE – Cyclist
Friendly Employer, Bicycle Friendly Business, yerel bisiklet politikaları vb) çalışmaların desteklenmesi,
- Bölgesel tanıtımlar için Uluslararası kampanyalar, NWM Şimdi Hareket Zamanı, MoveWEEK Avrupa
Hareket Haftası, Avrupa Okul Sporları Günü vb kampanyalara katılımın bölgesel olarak sağlanması,
http://turkey.moveweek.eu
www.essd.eu

 

Haberler

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI